Zadzwoń lub napisz i umów się na spotkanie:

+48 58 585 8085
+48 58 585 8555

RODO

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna, dlatego zgodnie z artykułem 13 ust. 1 i 2 oraz w poszanowaniu artykułu 12 RODO prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 1. Niniejszym informujemy iż:
  1. Administratorem Danych Osobowych jest firma CYBERPROFESS Monika Boike-Nowak, ul. Zdrojowa 8, 84-140 Jastarnia;
  2. Celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie umowy/realizacja usługi, dokumentacja przebiegu współpracy, dokumentacja podatkowa;
  3. Podstawą prawną przetwarzania jest RODO artykuł 6 ust 1 lit. b oraz c;
  4. Przetwarzane dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów przewidzianych w przepisach prawa w szczególności instytucji kontrolujących;
  5. Przetwarzane dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 2. Ponadto:
  1. Dane przetwarzane będą przez okres wynikających z przepisów prawa oraz poddawane archiwizacji w celach dokumentacji podatkowej, nie dłużej jednak niż przez 5 lat;
  2. Osoba której dane dotyczą ma prawo do:
   • Dostępu do swoich danych które przetwarza administrator;
   • Sprostowania danych przetwarzanych przez administratora;
   • Żądania usunięcia danych jeżeli przepisy szczególne nie mówią inaczej;
   • Zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych;
  3. Osoba której dane dotyczą ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody;
  4. Osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy/realizacji usługi;
  6. Dane nie będą poddawane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji. Dane nie będą użyte do profilowania.